Aquest curs comencem un projecte de moviment i ritme amb els infants de l'Escola Santiago Rusiñol del barri de la Prosperitat (Barcelona) Durant tot el curs escolar, en horari lectiu, treballarem amb tots els cicles valors vinculats al moviment, a la dansa com a eina d'acció social, el ritme i el moviment com a forma d'apropar-nos, valors intrinsecs del jazz com l'improvisació, la expressió individual i col.lectiva etc.

website escola Santiago Rusiñol

IMG_20220302_114529.jpg
 
IMG_20220504_121823.jpg